Родився 2 квітня 1943 року с.Брід Іршавський район Закарпатська область.

В 1970 році закінчив Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва.

Трансавангард у Ловранта — це трансгресія стилю, тобто граничне переступання, екстрерумний прорив культурних норм і стандарті.

Одним із яскравих представників «трансавангарду» на Закарпатті є Ловрант Бокотей, який долаючи й одночасно розвиваючи традиції “історичного авангарду” початку ХХ століття, створює синтез художніх епох і стилів — так званий “мультикультуралізм”. Бокотей органічно поєднує класичні, модерні й постмодерні прийоми творчості – міметичні, експресивні, синергетичні, симуляційні. Виникає “асамбляж” методів художньої творчості, він намагаеться показати нікчемність і величність життя. Відбувається спроба синтезувати в процесі творчості різні починання, створюючи новий погляд на предмет – об’ємний, повний, емоційно насичений.

Ловрант Бокотей
Автопортрет 60Х80 2002 полотно

Трансавангард у Ловранта — це трансгресія стилю, тобто граничне переступання, екстрерумний прорив культурних норм і стандарті.

На рубежі ХХ–ХХІ ст. людство зустрілося з проблемами, від вирішення яких залежить доля цивілізації. Ці проблеми прийнято називати глобальними – загальними, поширеними на всю планету. З цього приводу Ловрант не раз замислювався що весь світ єдиний, формується тенденція — космізації, тобто розуміння загальної (космічної) єдності людини і навколишнього природного середовища. Характерні риси при взаємопроникненні й трансформації культур — дух демократії та громадянського суспільства, динамізм, орієнтація на новизну, ствердження гідності й поваги до людської особистості, ідеали волі, рівності, толерантності.

Ловрант Бокотей. Театр для кожного
Театр для кожного 100Х180 2017 п.о

Кінцева мета творчості Ловранта формується під знаком безкінечної реальності чи реальної нескінченності. Словом, Ловрант бачить мистецтво одночасно безмежно різноманітним за формою і єдиним у своєму людському змісті, створив точку огляду на 360 градусів. По суті, світ його творів є двоїстим, у ньому співіснують уявний світ і «справжне» життя, причому перший виявляється більш реальним ніж другий. Навіть творче «Я» в художній подачі є нікчемним, випадковим і примарним поряд з автономним механізмом самої творчості.

Роботи художника знаходяться в приватних колекціях та музеях багатьох країн світу (Німеччина, Угорщина, Америка, Туреччина, Румунія, Норвегія, Україна, Канада, Англія, Єгипет, Росія)

Пленери: Угорщина, Україна, Росія

Залиш свій коментар